Kontakt

Kancelária a miesto pre prevzatie vozidiel:
Pri Rajčianke 3127/44
010 04 Žilina
Slovensko

Fakturačné údaje

EMELSTAFF, s.r.o
Malinová 107/1
010 04 Žilina
Slovensko

IČO: 52238156
IČ DPH: SK2120963460

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č.71821/L

Potrebujete prepraviť väčší počet osôb?

Zabezpečujeme prenájom dodávok a 9-miestnych vozidiel.